Всички музеи са виртуални

Публична конференция с дискусии

19/20 септември 2001 г.
в Евро-български културен център, бул. Ал. Стамболийски 17, София

част от микроМузея на medi@terra .01

Де-глобализация / Ре-глобализация
Атина >> Лаврион >>  С о ф и я  >> Белград >> Марибор >> Франкфурт
(14 септември-15 октомври)

съорганизирана от кураторския тим на Фронт за комуникация и medi@terra, в сътрудничество с Евро-български културен център и СОКИ, София, и Фондация “Изкуство днес”, Пловдив.


Текстовете на лекциите

Росен Петков

  Култура на съпротивлението
Ивайло Дичев   Музеят на местата
Ирина Генова   Художествената колекция в епохата на нейното дигитално (пре)създаване
Свилен Стефанов   Моят музей – моята крепост
Димос Димитриу   микроМузей, Де-глобализация / Ре-глобализация
Димитрина Севова и Ален Кеси   Всички музеи са вуртуални
Владимир Петков   Българското изкуство в интернет
Йордан Ефтимов   Хакерите между литературата и визуалното изкуство
Виргиния Захариева   Тялото като музей

Концепция: Димитрина Севова & Ален Кеси <sevokessi@cfront.org>

Кураторски тим на Фронт за комуникация <http://www.cfront.org>
Димитрина Севова, Ален Кеси и Емил Миразчиев
e-mail: <curators@cfront.org>

Всички музеи са виртуални

Texts of the lectures in English