Всички музеи са виртуални

Лекция на Владимир Петков, Главен редактор на cult.bg

Българското изкуство в интернет

Интро

Поради физическа невъзможност, времева неопределеност и характера на мрежата, тази лекция не си поставя за цел да ви хвърли в дълбините на познанието. Тази лекция си поставя за цел да осветли онази част от българската мрежа, претендираща, че се занимава с култура и изкуство. Ще бъде успех ако този труд успее да даде ясна представа за моментното състояние на основните информационни единици, техния път за развитие, както и перспективите пред тях.

Информационната пирамида

Считам, че в Интернет съществува пирамидална структура, изградена от информационни единици, които са основните носители на информация. По тази инфoрмационна пирамида ежедневно преминават милиони посетители, които са там с някаква конкретна цел. Като всяка система с пирамидална структура, информационната пирамида притежава вход и изход. В основата на пирамидата е артистичният бекграунд, съставен от множество малки сайтове, които сами по себе си нямат никакво значение за развитието на мрежата. Малките сайтове са най-малките информационни единици. На второто стъпало са стъпили профилираните мини-портали, които притежават добра база, дизайн и екип, който да ги осъществява. Считам че мини-порталите са една от най-ефективните форми за информиране в мрежата. На третото стъпално се намират уеб ринговете, които са тематично обединение от мини-портали. На следващото стъпало са порталите, имащи за цел пълното отразяване на развитието на определена част от човешкото познание. Такива са информационните, културните, графичните и дизайнерските портали. На върха на пирамидата са супер порталите, имащи претенции да предлагат информация за всички видове човешко познание.

Артистичен бекграунд

Напоследък се наблюдава практиката, голяма част от артистите да се представят самостоятелно в Интернет, чрез изграждане на личен сайт. Тези сайтове представляват най-малката единица, формираща културната информация в Интернет. За съжаление трябва да спомена, че тези сайтове в преобладаващия си състав, са непрофесионално изградени, имат несполучлив дизайн и навигация, а коефициентът им на полезно действие е нисък. Средната посещаемост на страници от този вид е около 2-3 човека на ден, което за мащабите на Интернет е малко. Подобна ниска посещаемост води до неефективно представяне на артиста в мрежата, а неговата потенциална публика е силно ограничена.

Поради огромния брой подобни сайтове, информацията в мрежата е силно раздробена, разпокъсана и достигането до нея се осъществава след щателно търсене. Търсене което отнема време. Време, което средностатистическият потребител не е готов и няма желание да отдели.

Мини-портали

Както в нормалното общество, така и в Интернет, хората се обединяват в създаването на сайтове, целящи анализиране, подреждане и разпространение на информация от хомогенен тип. В следствие на това, се появяват сайтове, които детайлно систематизират и анализират информация свързана с музиката, киното, литературата, театъра и визуалните изкуства. Подобно окрупняване на иформацията помага на потребителите да намират максимално бързо това, което търсят. Мога да нарека тези страници – мини-портали. Обикновено всеки един такъв мини-портал притежава екип от 2-3 души и много доброволци. Подобни страници се съхраняват на безплатен хостинг и не разполагат с добра техническа база. Финансовото обезпечаване е непълно и по-голяма част от работата се извършва единствено от ентусиазъм. Може би ентусиазмът е един от факторите, които превръщат подобен род сайтове в една от най-ефективните информационни единици в мрежата.

Уеб ринг

Както споменах, мини-порталите са тематично ориентирани в една посока, в един вид изкуство. Длъжен съм да спомена, че обикновено един вид изкуство се покрива от няколко мини-портала имащи сходна структура и цел. Няколко мини-портала имащи сходна структура, цел и съдържание оформят по-голямата информационна единица – уеб ринг.

Българските уебрингове са сравнително слаби и бедни откъм разнообразие, и обикновено към тях се включват от 3-10 сайта. Обикновено един от сайтовете има водеща роля в уеб ринга, като това често се дължи на факта, че бива подкрепян от някаква институция.

Сайтовете в един уеб ринг водят постоянна комуникация помежду си, като често те са в пряка конкуренция, целяща привличането на повече посетители, повече автори или повишаване качеството на съдържанието. Обикновено сайтовете в уеб ринга разменят банери по между си, като по този начин спомагат за кръговрата от посетители. Част от мини-порталите, притежаващи по-съвършена структура, подхождат правилно, като отразяват всички промени, случващи се с конкурентните им проекти. С това се цели улесняване на потребителите, намалява се опасността от дублиране на информацията като цяло. Подобно отражение става на базата на външни хипер линкове (<a href=http://site.org target=”_blank”>), които препращат към произведение съдържащо се на чужда страница.

Трите най-големи уеб ринга в България са в областта на музиката, литературата и електронните списание.

Музикалния уеб ринг е изграден от следните мини-портали:
Литературен уеб ринг:
Електронни списания:

Уеб рингове в българското изкуство

Уебринговете в българското изкуство са млади, като порталите в тях са сравнително нови и съществуват от 2-3 години. Ранната възраст на тези проекти може да бъде обяснена от скорошния бум на Интернет в България. Макар скорошното им създаване, вече се наблюдават тенденции в тяхното развитие, създадени са връзките, способстващи развитието и обмена на информацията, а изминалото време е натрупало опит в техните създатели.

Музикален уеб ринг

В голямата си част, българският музикален уеб ринг е изграден от сайтове, които тематично се занимават с разпространение на техно музиката. Считам че това е напълно нормално, защото именно този вид музика е възникнал в Интернет, като самата мрежа е помогнала за развитието на стила. В този уеб ринг кипи ежедневен живот, най-силните мини портали са тук. Силни както по съдържание, така и по техническа изработка. Представителите на тези проекти имат пряко влияние и участие в музикалния живот на страната, защото те не само информират за дадени събития, но и активно участват в разпространението на музика и създаването на събития.

Характерно за този уеб ринг, е че няма портал, който да има превес над другите страници, и да се е превърнал в модел за копиране и подражание. Разнообразието на информация, многобройността на събития, ресурсовата ограниченост са довели до профилиране на отделните мини-портали. Една част информира за музикални събития, друга част се занимава с разпространението и промотирането на музика, трета с представянето на информация за отделни музиканти.

Ето и най-силните представители:

Z-Dimension : z-d.org

“... Z-Dimension е сформирана през ноември 1999 година като некомерсиална организация, която подкрепя и дава изява на млади артисти, работещи в областа на новите течения в hi-tech изкуството и електронната култура. От създаването си Z-Dimension работи за привличането на аудитория, споделяща и подкрепяща идеите на организацията. От ноември 2000 г. общността е под формата на интернет портал - една отворена база данни за българската субкултура, допълвана от нейните членове. В момента ядрото на Z-Dimension е съставено от 4 диджеи, 6 график/фешън дизайнери, 5 муз. артисти и 1 уеб дизайн/девелопър. До април 2001 г. членовете наброяват 360 души ...”

TechnoBG : techno.orbitel.bg

“... Techno-BG е замислен и създаден изцяло с некомерсиална насоченост. Това е експериментален опит да се събере на едно място информация, полезна за хората, ориентирани към- и посветени на техно културата и съответната музика.

Сайтът е и опит да се даде шанс на хората, които нямат възможност да разпространяват своите музикални творения по никакъв друг, освен по чисто електронен път...”

TeknoBG : tekno.cult.bg

“... TeknoBG има за цел да доставя на заинтересованите максимално пълна информация за клъбинга в България, за всяко събитие с електронна музика и танцувална електроника, за което списващите сайта могат да съберат някакво инфо. Все пак хората зад TeknoBG нямат възможност да знаят и съответно да отразят абсолютно всяко събитие, тъй като промоутърите не винаги изпращат информация. Също така немалка част от събитията с електронна музика се правят едва ли не нелегално, без никаква реклама, без никакви флайери, без никаква заинтересованост за по-широко осведомяване...”

Литературен уеб ринг

Българския литературен уеб ринг е изграден от три проекта, като тук не се наблюдава профилиране, както в музикалния уеб ринг. Всички представители са изградени като виртуални библиотеки и са си поставили за цел разпространението и съхранението на българска литература в мрежата. Ежедневно се публикуват произведения на български и чуждестранни класици, както и произведения на неиздавани млади автори. Естеството на мрежата помага на младите автори да получат публика, без да са им необходими значителни средства. Тук се вижда преимуществото на представянто в мини-портал, пред представянето в личен сайт. Така информацията е подредена, систематизирана, лесно достъпна и аудиторията е по-голяма. Извършва се с минимални усилия, които водят до максимална ефективност. Поради факта, че потреблението на произведения от виртуалните библиотеки не се заплаща, те се радват на голяма посещаемост.

Голямата посещаемост, води до допълнителен прилив на млади автори, които желаят да бъдат публикувани.

Ето и основните представители:

Виртуална библиотека Словото : slovo.orbitel.bg

“... Виртуална библиотека Словото си е поставила за цел да публикува в Интернет всички значими произведения на българската литература. Страниците се обновяват ежедневно, до пълното представяне на всички повече или по-малко стойностни автори и произведения, за което разчитаме и на вашата помощ. Освен класически текстове, тук може да публикувате абсолютно безплатно и свои собствени творби!..”

Литературна Мрежа : liternet.bg

Притежава богата база данни от произведения на българската и международната литература. Към сайта работи голям екип от добровлци. Проекта се обновява ежедневно, като към него се добавят много нови текстове.

Литературен Клуб : literclub.dir.bg

Сайтът е основан на 30-ти август 1998 г., до 01.2001 г. излиза под името "Бодил". Към днешна дата представлява комбинация от виртуална библиотека и електронно списание. Независимо от малкия екип, занимаващ се с неговото поддържане, страницата предлага завидно голямо количество материали и текстове.

Считам, че Виртуална библиотека – Словото е най-успешният проект в уеб ринга, като притежава огромна база от произведения, приятен дизайн, и подкрепата на две значителни за българския интернет институции като Orbitel - интернет компания и ABC Design & Communication

Визуални изкуства

Практически в този стрийм на изкуството не съществува уеб ринг. Това се дължи на факта, че представителите в него са прекалено млади, като комуникацията между тях е практически нищожна. Класическите визуални изкуства, като изложби, акции и инсталации се покриват пълно от Cult.bg, докато ярък и може би единствен представител на нет арта бих представил imagestories.com

Тематичното разделение е ясно и пълно, като предметите на сайтовете нямат допирни точки. Това води до забавяне на формирането на уебринг за визуални изкуства.

Театър

При театъра положението е подобно на визуалните изкуства. С разликата, че няма силен проект занимаващ се с театър. Като водеща фигура в жанра бих посочил страницата на Триумвиратус Арт Груп (http://www.triumviratus.org), които имат добра база от текстове, коментари и видео.

Голям дял от посещенията, регистрирани от сайтовете, занимаващи се с театрални изкуства, бива получен от програмата на кината на сървъра inet.bg . Програмата е пълна, отговорно поддържана и изпълнява функциите си добре. Считам, че тези три сайта, компенсират един мини-портал, който може да изпълнява техните функции едновременно. Триумвиратус Арт груп притежава критически материали, Кастинг (http://casting.hit.bg) притежава данни за артистите, а програмата на кината на inet.bg информира пълно за текущите и предстоящи събития.

Мога смело да твърдя, че това положение ще се запази в близката една година и едва ли ще се появи независим силен агент, чиито предмет на дейност да е в рамките на театъра. Като цяло всички сайтове, занимаващи се с театър са силно изостанали, технически несъвършени и бедни към съдържание.

Уебринг кино

Уебринг за кино няма, но и няма нужда от съществуването му. Това се дължи на факта, че съществува сървър, който съчетава в себе си цялата сила и многообразие на един уеб ринг. Това е сървърът netinfo.bg , чиято рубрика кино е най-добрата в България. Тя бива списвана от 3-ма автори, като притежава собствен редактор, търсачка и редица съвременни придобивки. НетИнфо единствен предлага пълната програма на кината, не само в София, но и за цялата страна. Към момента е изградена огромна база данни за филми, като за всеки филм могат да бъдат прочетени критически анализи от трима автори.

Съществуват редица малки агенти на информация, които имат незначителна роля в културния живот, свързан с киното.

Уебринг Електронни списания

Елетронните издания в България са много, но аз съм акцентирал върху ъндърграунда. Тук намираме представители на съвременната международна кибер култура, по-класически езини както езини, занимаващи се изцяло с виртуалните общества. Уебрингът е ясно изразен, връзките между сайтовете са активни, като влиянието по между им е силно. Съществува ясна профилираност на изданията, като отново не може да бъде посочен едноличен лидер. Банерната система между тях е активна, като съществува кръговрат на произведения, новини и материали. По-интересните проекти от уебринга са:

WhyBulgaria.com : whybulgaria.com

“... Група от 8 млади хора всъщност, 4 чифта мъжки и женски физиономии или 4 по 4 купонджийски настроени българи и българки (ама как звучи само като пичове и пички), които без да са го планирали, без да се познават взаимно и може би по ирония на съдбата създадоха своя собствена завера, наречена “кратко и ясно” Any Given Thursday Social Club. ...”

* * bi-pi-`em || : bpm.4mg.com

“... Целта е постигната-създаден е един образ от бъдещето, една виртуална палитра от галерии, анимации, електронна музика, сайт, събрал в себе си качествата на едно общество, което по волята на съдбата, надраства идеите на своята генерация... “

Seven : sevenbg.com

“... Много, много благодаря, но драги ни Читателю на нашия e-zine, ние НЕ СЕ ЗАНИМАВАМЕ С ПОЛИТИКА, не сме тръгнали да оправяме икономиката на държавата ни, въпреки, че бихме се радвали това да стане. Имаме само една цел, да ви накараме да освободите мисленето си от консервативните глупости, които са ни набивани в главите с хилядолетия, да "работите" за себе си, и дай боже това един ден да промени нещата глобално и да оправи и нашата икономика. Но ако първо не извадим гредата от собственото си око, как ще се справим с джунглата около нас...”

e-bulgaria.org || open source project : e-bulgaria.org

“… този проект е място, където всеки е добре дошъл. Има място за всеки, който желае да каже нещо, което заслужава да бъде казано в подобаващ вид. Ако желаете да поставите тема за дискусия, или да отговорите на вече поставени теми, заповядайте. Проектът включва в себе си и IRC насочена помощна информация, целяща да даде накратко отговори на по-често срещаните въпроси в IRC пространството…”

phreedom magazine : www.phreedom.org

“… Phreedom Magazine started as a Bulgarian e-zine with hack/crack content in 1997. Today our goals are to seek and distribute the most useful information in the fields of hacking, programming, network and systems administration, and open source tools... ”

Култ.бг – сървър за изкуство и култура

Ролята на Култ.бг като сървър за изкуство и култура не може да бъде описана еднозначно. Като всеки голям проект, ние си поставяме различни цели. В малка или голяма степен целите определят нашите функции, като основните функции на сайта са следните:

Поле за развитие на Култ.бг

Считам, че моделът на създаване и поддържане на подобен сайт, е сравнително успешен, като вече се наблюдава засилване на неговата посещаемост и влияние сред обществото. Считам, че е създадена стабилна база, която предлага условия за развитие в следните направления: