Всички музеи са виртуални

Публична конференция с дискусии

19/20 септември 2001 г.
в Евро-български културен център, бул. Ал. Стамболийски 17, София

част от микроМузея на medi@terra .01

Де-глобализация / Ре-глобализация
Атина >> Лаврион >>  С о ф и я  >> Белград >> Марибор >> Франкфурт
(14 септември-15 октомври)

съорганизирана от кураторския тим на Фронт за комуникация и medi@terra, в сътрудничество с Евро-български културен център и СОКИ, София, и Фондация “Изкуство днес”, Пловдив.


Програма

Сряда, 19 септември 2001 г.

10:00 - 11:20 Култура на съпротивлението
Лекция и дискусия с д-р Росен Петков
Р.П. е президент на СОКИ – Студентска организация за компютърни изкуства, София. Директор на фестивал “Компютърно пространство” за компютърни изкуства, София. Преподавател в Технически университет, София.

/десет минутна пауза/

11:30 – 12:50 Музеят на местата
Лекция и дискусия с доц. д-р Ивайло Дичев
И.Д. е доцент по история и теория на културата в СУ “Св. Климент Охридски”. Автор на научни статии и рецензии. Автор на книгите “Еротика на авторството” (1992), “Дарът в епохата на неговата техническа възпроизводимост” (1999) и др.

12:50 – 14:30 Обедна почивка

14:30 – 15:50 Художествената колекция в епохата на нейното дигитално (пре)създаване
Лекция и дискусия с доц. д-р Ирина Генова
И. Г. е историк на изкуството, изследовател, критик и куратор. Работи в Института по изкуствознание към БАН и преподава в Нов българки университет. Автор на научни статии, рецензии и критика. Съставител и научен редактор съвместно с Ангел Ангелов на сборника “Следистории на изкуството” (2001), който тематизира затрудненията пред историята/историите на изкуството чрез дебата за “края на изкуството” от 1980-те години насам. Доцент в Нов български университет в департамента “История на културата”.

/десет минутна пауза/

16:00 – 17:20 Моят музей – моята крепост
Лекция и дискусия със доц. д-р Свилен Стефанов
С.С. е историк на изкуството, критик, куратор, художник и писател. Преподава теория на съвременно изкуство в Национална художествена академия, София. Курира важни изложби за развитието на съвременното българко визуално изкуство в последните 10 години. Автор на книгите “Българския печат от 20-те години (Особености на визуалния език)” (1994), и “Културни измерения на визуалното (Динамика на новото българско изкуство)” (1998).

17:20 – 18:00 Кафе почивка

18:00 – 20:00 микроМузей, Де-глобализация / Ре-глобализация
Medi@terra.01 Международен фестивал за изкуство и технологии, Атина, Гърция
Мария Х
М.Х. е куратор, Ко-директор на Центъра за медийни изкуства и нови технологии “Фурнос” и Medi@terra фестивал.
Мантос Санторинеос
М.С. е артистичен директор на Medi@terra фестивал и директор на Центъра за медийни изкуства и нови технологии “Фурнос”, Атина, Гърция.

20:00 – 21:00 Коктейл

21:00 – 22:00 микроМузей, Де-глобализация / Ре-глобализация
Medi@terra.01 Международен фестивал за изкуство и технологии, Атина, Гърция
Мария Х
Мантос Санторинеос

Четвъртък, 20 септември 2001 г.

16:00 – 17:10 Всички музеи са вуртуални
Лекция и дискусия с Димитрина Севова и Ален Кеси
Д.С. е художник и куратор. Създател на Галерия ТЕД, Варна, за съвременно изкуство. Куратор на ежегодния международният проект за електронно и медийно изкуство и култура Фронт за комуникация, който се провежда по нейна идея и концепция.
А.К. е журналист, медиен активист и теоретик, и програмист. Куратор, съвместно с Димитрина Севова и Емил Миразчиев, на Фронт за комуникация.

/десет минутна пауза/

17:20 – 18:30 Българското изкуство в интернет
Лекция и дискусия с Владимир Петков
В.П. е главен редактор на сървара за култура и изкуство <cult.bg>.

18:30 – 19:00 Кафе почивка

19:00 – 20:10 Хакерите между литературата и визуалното изкуство
Лекция и дискусия с Йордан Ефтимов
Й.Е. е поет, теоритик и критик. Старши асистент по теория на литературата в Нов български уневерситет, София. Преподава История на античната литература в СУ “Св. Климент Охридски”. Автор на около 30 научни статии и над 100 рецензии. Последна стихосбирка “Опера нигра” (2001).

/десет минутна пауза/

20:20 – 21:30 Тялото като музей
Лекция и дискусия с Виргиния Захариева
В.З. е поет, психоаналитик, главен редактор на списание P.S. за джендър въпроси, теория и литература, журналист. Автор на поетични книги и теоритични статии, Последна стихосбирка “Кадрил късно следобед” (1996).
 
Получихме потвърждение, че Димос Димитриу, художник от Атина, Гърция, ще присъства на конференцията и ще изнесе една лекция. Програмата ще бъде леко променена, за да включи неговата лекция.

Организаторите си запазват правото за промени в така обявената програма по независещи от тях обстоятелства.

Концепция: Димитрина Севова & Ален Кеси <sevokessi@cfront.org>

Кураторски тим на Фронт за комуникация <http://www.cfront.org>
Димитрина Севова, Ален Кеси и Емил Миразчиев
e-mail: <curators@cfront.org>

Всички музеи са виртуални