CFront Book
Crossing Points East-West

- in English

Фронт за комуникация книга
Пресечни точки изток-запад

- на български