Фронт за комуникация 2000 книга, “Пресечни точки изток-запад”

За Уеб сайта

В работата около създаване на CFront Уеб сaйта, за нас бе от значение метода, който избрахме като основен подход в работата ни, да се опитаме да превъзмогнем самоцензурирането и самоограниченията, да са опитаме да разчупим географската изолация като наложим нашите критерии и стандарти, защото комуникацията означава и избор на начина, по който ще се задават въпросите – а това е начинът по който можем да получим и отговорите.

По време на работата се очертаха две различни позиции, изразяващи два подхода към основната стратегия на Сфронт WEB проекта – сътрудничество или персонална работа.

Първата страница <http://www.idea.org/cfront/workshop/mixer/index.html>, която съдържа основните бутони, е изградена от нашите бележки, скици и нахвърлени мисли. Страницата, на която като на маса можеш да видиш отделните диаграми, е проста и лесна за употреба. Тези диаграми могат да се използват като бутони. Повечето хора ги възприемат като “драсканици”, но това е описание. Страницата визуализира процеса на комуникация и сътрудничество между участниците и символизира работния процес. Тя е концептуалната връзка между 15 осъществени проекта, които се съдържат в Уеб сайта.


This text in English / Тази статия на английски
Обратно към Съдържанието на български