Фронт за комуникация 2000 книга, “Пресечни точки изток-запад”

Конвергенция

от
Снортър

известен още като
roops@freeuk.com

Това е въпросът (това е отговорът), който е в устата на всички. Споменаван, подхващан, допълван, усилван.

Разбира се, КОНВЕРГЕНЦИЯ. Правилно звучи. Добре звучи. Но КАКВО означава всъщност? Нещо като, нали знаеш, това-се-поставя-в-онова, свързват се, съЕДИНяват се. Потоците се вливат в ГОЛЕМИЯ океан.

ИЗТОКЪТ среща и поздравява ЗАПАДА, те се смесват, смекчават се (някои повече, други по-малко), шизофренният свят разбива една в друга двете половини на мозъка си, стените рухват, събуждаме се премигващи на светлината на една НОВА-НОВЕНИЧКА (tm) зора, светло бъдеще, утопистка ВИЗИЯ. Ние СЪЗДАВАМЕ идеалния инструмент, инструмента MM_Meta, [1] онова вълшебно нещо, което прави ВСИЧКО, което може да бъде променяно, скулптирано, смачквано и разширявано чрез ЕЗИКА, чрез КОДА. Но МАШИНАТА е гладна. Тя иска да се СВЪРЗВА, иска да расте, иска да ГОВОРИ. Иска да ОБРАБОТВА. ИНФОРМАЦИЯ. По-бърза и по-бърза, по-малка и по-малка, машината се клонира, езикът добива плът. ИНТЕРФЕЙС право в лицето ти. Разбива кода Тяло/Душа. Какъв е този ЗВЪН?

АхАХ! Плагинплагинплагинплaгмиинплaгмиин. [2] Внезапно РАЗШИРЯВАМЕ нервната си СИСТЕМА, за да включи линиите, по които се носят гласовете, където те се ЗАКАЧАТ и РАЗкачат, където ОБМЕНЯТ информация, и така ВИРУСЪТ расте и ТЕКСТЪТ отново става важен, той е малък, той може да бъде разбит на ДВОИЧНИ кодове и оттам на импулси ЕЛЕКТРИЧЕСТВО, импулси ЗВУК. И ние БЪБРИМ. през ПРЪСТИТЕ си. ние ПИШЕМ. ние ПУБЛИКУВАМЕ. и във века на ВОАЙОРА и АНТИВОАЙОРА ние ПОКАЗВАМЕ, ГЛЕДАМЕ и ИЗСЛЕДВАМЕ.

няма НИКАКВИ ПЕЧАТНИ РАЗХОДИ. сравнително. Говори се за информационно БЕДНИ и информационно БОГАТИ. Говори се за ДИГИТАЛНИЯ вододел. математика. ПАРИ. за да играеш в СВОБОДАТА, трябва да разполагаш с ИНСТРУМЕНТА. А инструментът струва. ПАРИ. и времето В МРЕЖАТА струва. ПАРИ. А ако нямате ТЕЛЕФОН? Ако линиите не са ПРОКАРАНИ. [3] Няма проблем. САТЕЛИТ. но това ви е ТОТАЛНО НЕДОСТЪПНО. и ПОЧАКАЙТЕ МАЛКО, какво от ТОВА? аз не мога да си позволя ХРАНА, ЖИЛИЩЕ и ДРЕХИ, за какво ми е да си ИГРАЯ с КОМПЮТЪР?

ИМЕННО.

Но сега компютърът е езикът, и ако не говориш на компютърния език, значи не говориш изобщо, изгубил си гласа си. а компютърът и телефонната мрежа не е естествена конвергенция/развитие/съдба, а по-скоро черна дупка, която засмуква всичко. Тя ще ти даде работа, накуп с образование, игра, музикален издател. ще направи всичко. и ако не го приемеш, ще изостанеш като КРОМАНЬОНЕЦ, подвид, оставен да умре в джунглата. Еволюцията ще те подмине.

Затова протягаш ръка, искаш да знаеш. искаш да ФОРМИРАШ, искаш да СЪЗДАВАШ. Искаш да използваш инструмента.

Така че го ПРАВИШ. Но искаш да говориш, искаш да ОБСЪЖДАШ, искаш да се СВЪРЖЕШ. Там, където БЯХА стените, тревата още не е покарала, сякаш още има една НЕВИДИМА бариера. затова говориш. никакъв отговор. ПОВИШАВАШ тон. Отвръща ти хленч. ВИКАШ.

Провеждаш ФРОНТ ЗА КОМУНИКАЦИЯ

Превод от английски: Зорница Димова


Бележки

[1] MM_Meta: Алюзия с JavaScript функциите, генерирани от едитора за Уеб страници на Macromedia, Dreamweaver, например MM_SwapImage (MM вероятно означава MacroMedia), която за разлика от MM_Meta служи единствено за реализирането на заместващи се картини – ред.

[2] Plug-In: компютърна програма, която се поставя (plug in) в съществуваща програма, обикновено в браузър, за да разширява възможностите й, например да позволи на браузъра да показва частите от Уеб страниците, които са програмирани във Flash; “плагмиин”: постави ме (в програмата, в контакта) – бел. ред.

[3] За Фронт за комуникация 2000, за да имаме Интернет връзка трябваше да се прокара цифрова линия до лабораторията в Стария град в Пловдив, което се оказа трудно, защото по принцип няма цифрови линии в Стария град – бел. ред.


This text in English / Тази статия на английски
Обратно към Съдържанието на български