Фронт за комуникация 2000 книга, “Пресечни точки изток-запад”

Вирус

Кайо Терзийски

Ебола. Кърлежов енцефалит. Спонгиоформен енцефалит. Жълта треска. Генитален херпес. HIV. Бяс.

Микеланджело. Чернобил. Ай лъв ю.

Думи сякаш носещи специалната звучност на зловещината. Приличат на несвързани кошмарни брътвежи в трескав мозък.

Имената на вируси. Всяват ужас: на седящия пред вратата на лабораторията, на стоящия пред монитора на компютъра и на всеки, който не е използвал презерватив миналата вечер / когато е бил с непозната жена, мъж или с непознат модул за виртуален секс. Вирусът е частица от света… създадена, за да го разрушава, безразлична към неговата подреденост, изтънченост и несъвършено разнообразие. Напълно независима от неговите принципи. Извън принципа на целесъобразността, извън промисъла, извън принципа на удоволствието. Частица информация, която носи унищожение на информацията. Разрушава цветята, кравите, мозъците, програмите и самия себе си. Разрушава нещата, за да умре сам – това е вирусът. Вирусът в биологичната му разновидност е добър модел на безсмислието. Белтъчна обвивка, изпълнена с малко късче генетична информация. Толкова малко, че създава усещане за нищета. Геномът на вируса е малък и безсмислен – създаден единствено да се възпроизведе – един, два, три, хиляди пъти да се възпроизведе… нищо повече. Как става това – вмъквайки се в клетката на живо същество, той блокира метаболизма й, подвежда цялата малка, добре устроена фабрика-клетка и тя започва да работи за каузата Вирус. Вирусът паразитира но не е истински паразит – ето защо: истинският паразит съществува, създавайки впечатление, че има потребности – хранене, секс, обмяна на веществата, смърт – неща, които най-вероятно му доставят удоволствие. Това е разбираемо! Вирусът не е разбираем, той няма потребности!

Консуматорът на чипс и на филми за убийството на Кенеди, също както и кучешката тения, са разбираеми. Форми на живот, търсещи своето щастие, водени от своя или божествения промисъл. Вирусът не търси своето щастие. Няма щастие за вируса. За всеки друг – да, за вируса – не. Няма и нещастие за вируса. Когато убие – умира сам, спокоен и безразличен.

Каква е философията на безсмисленото унищожение? Кой може да обясни това, което не съдържа нищо. Нулата съществува, за да съществува.

Но да – камъкът също съществува, за да го има. За какво друго? Камъкът не се размножава. Обаче: с камък се строят огнища и паметници на незнайни войни. Надгробни камъни. Камъните в бъбреците предизвикват болка. Сърцето става на камък от несподелена любов. На пръстите на скъпите жени /скъпите ни жени/ има камъни които струват пари, на тези пари има нарисувани мъже с каменни лица. А вирусът е нищо. Микеланджело е един от легендарните вируси – гнусна, умно измислена програма – не повече от няколко килобайта. Може би е унищожавала програми за контрол на полети и е разстройвала системите в компютри на сърдечни реанимации. Малка и гнусна вреда, но погнусата е Нещо задължаващо. Вирусът е нищо. Разкъсва мрежите, събиращи човешки разум и превръщащи го в 1010011000101000. Причинява болести по тютюна и говедата. Подлудява кравите. Паразитира върху паразитите. Вирусът-бактериофаг, паразитира върху бактериите. Когато се погледне под електронен микроскоп в козината на куче се вижда следното: под хитиновите плочки на бълхите живеят микроскопични паразитни кърлежи. По тяхната повърхност се забелязват бактерии. Но те не са краят на веригата!

Вирусът паразитира върху бактериите. Каква зашеметяваща асоциация: Човек има куче, то има бълхи. Бълхите страдат от вирусни заболявания, както и бактериите, които живеят по повърхността на кърлежчетата, живеещи върху бълхите. Кучето се заразява от вирусна инфекция, умира, с него умират и вирусите, паразитиращи в бълхите, както и тези които живеят, паразитирайки върху бактериите, паразитиращи върху кърлежите, паразитиращи върху бълхите. Ужасен кръг. В изкуството вирусът е деструктивното. Отровата в кладенеца. Импресионизмът е пиявица, сюрреализмът е рикетсия, предизвикваща петнист тиф.

Те паразитират върху пълния с гниеща органика труп на това, което никога не е интересувало никого – официалното изкуство. Каквото и да означава то: правилно нарисувани стомни, голи жени или пък ядене с нож и вилица, използване на специална лъжичка за хайвер и прикриване на устата при прозявка. Но този паразитизъм носи естествено заложен, някак си природен смисъл. Да се убие старото, да се създаде тор, да поникнат татул, чемерика, репей и коприва.

Импресионистите паразитирайки получават своето тъжно удоволствие, умирайки гордо в нищета. Скования от артрит Реноар. Или пък си отрязват ушите.

Вирусите не търсят това. Те не умират. Нито гордо в нищета, нито си режат ушите, те разрушават и съществуват, безсмислени и страшни в безсмислието си.

Вирусите са тези, които не получават нищо от това – да разрушават. Човекът с тих и заплашителен вид, промъкващ се безсмислено и жестоко, правещ своето некрасиво изкуство, което се изразява в равномерни и безстрастни актове на размножаване на нищото и безсмислието… който отпечатва влажните си гениталии върху цветна хартия и разбива с чук глави на мустакати Мадони, държащи сварени в силен костен бульон младенци – ето вирус. Микеланджело не е вирус – той е един художник борил се с титанична упоритост с мрамора, с лудостта и хомосексуализма си.


This text in English / Тази статия на английски
Обратно към Съдържанието на български