Фронт за комуникация 2000 книга, “Пресечни точки изток-запад”

Транслокални идеи

Джен Садърн, IDEA

IDEA (Иновация в дигиталното и електронно изкуство) е организация за изкуство и обучение. През последните 3 години IDEA е разширила работата си в международен план, въпреки че работата на IDEA се основава на убедеността си в локалната дейност. Базирана в региона около Манчестър, IDEA се ангажира да обучава и подкрепва индивиди, занимаващи се с креативни технологии на всяко ниво. Дейността включва обучението на млади хора, чрез собствените ни проекти и в сътрудничество с местни организации за изкуство, възможности за обучение в мултимедия и подкрепа за местни художници в производството и излагането на собствените им работи.

С широтата на дейността си и убедеността си в развиването на местно обучение, IDEA се включи в CFront 1999 г. Както CFront се стреми да работи на местно ниво чрез обучение, изложби и дискусии, за да подсилва местната общност занимаваща се с дигитално изкуство в България, така и IDEA е действала в Манчестър през изминалите 5 години. Въпреки географското разстояние разделящо Пловдив с Манчестър, а може би зареди специфичните проблеми в работата с дигитални технологии, се оказа, че като организации основани на уменията на художниците като куратори, техници, обучители и менеджери, CFront и IDEA имат някои общи корени и цели.

Чрез работата ни с CFront, IDEA си разшири хоризонта. Главният ни принос в CFront събитията както и в Манчестър се е основал на размяната на експертиза и ентусиазъм като алтернативни валути в тези нови дигитални области. Опитът на IDEA в провеждането на обучителни проекти с художници в деликатен баланс между индивидуална креативност, колективна целенасоченост и необходимостта да се произвеждат съвършени работи за определен краен период от време ни е позволил да допринесем към изживяването на CFront. За сметка на това, екипът на IDEA разшири хоризонта си, не само като група, но и в индивидуален план.

Превод от английски: Ален Кесси


This text in English / Тази статия на английски
Обратно към Съдържанието на български