Фронт за комуникация 2000 книга, “Пресечни точки изток-запад”

----- Original message ----- From: "guven 
incirlioglu" <gi5690060@isbank.net.tr> 
To: <arttoday@arttoday.org> Sent: 
Вторник, 30 Май 2000 г. 15:18:19 EEST Subject: край на историята Скъпа Моника, 
За последен път ходих в консулството тази сутрин точно в десет часа. Във визовия 
отдел дадох името си на пазача и му казах, че г-н Гевренов познава случая и че 
съм дошъл за виза. Той ми нареди да изчакам отвън. След точно един час отидох 
до главния вход, натиснах звънеца и (още веднъж) се представих на секретарката 
по интеркома. Когато портите се отвориха, за да пропуснат една кола, аз се вмъкнах 
и отидох направо при чиновниците в сградата. Разказах им за пореден път случая 
(името ми не беше в списъка пред тях) и учтиво ги помолих да извикат консула, 
като им казах дословно: “Моля ви да му предадете, че Моника от Пловдив му се е 
обаждала вчера сутринта”. Секретарката се върна след пет минути и ми заяви: “Съжалявам, 
но г-н Гевренов не може да ви помогне. Моля, идете в обикновения визов отдел”. 
Върнах се и почаках още двайсет минути заедно с хора, които стояха там от часове 
(а някои и от дни). За последен път говорих с пазача, този път с преводач от турски 
на български, но той каза, че не може да направи нищо. Така че това е. Моля да 
имате предвид, че не държа да използвам някаква привилегия и нямам нищо против 
да чакам на опашка с другите, стига да знам, че ще кандидатствам по общи канали. 
Но аз може би съм единственият човек от турски произход с конкретна цел между 
транспортни компании, шофьори на автобуси, хора от други източноевропейски страни 
и главно посредници, които говорят свободно български и турски и решават всякакви 
визови проблеми на пътуващите със стопанска цел. Така че предполагам, че не знаеха 
какво да ме правят и все ми повтаряха да дойда на другия ден. Но след като прекарах 
четири сутрини в консулството, за нищо на света не искам да се връщам, за да опитам 
пак. Надявам се, че няма да ме разберете погрешно и не искам да се оплаквам. Чувал 
съм, че турската бюрокрация се държи също толкова безразлично. Може би хората 
нямат лоши намерения, но подобно отношение май е присъщо на тази част на света. 
И накрая, ако не възразявате, последната ми работа е донякъде свързана с тази 
ситуация и бих искал да ви я изпратя, за да я изложите. Ще бъде отпечатана на 
няколко листа в размер А4 и може да се наложи да й намерите подходяща рамка и 
стъкло. Изглежда ще мога да ви я изпратя в четвъртък или петък по FedEx или UPS, 
за да я получите колкото се може по-рано. Надявам се за в бъдеще да нямаме такива 
проблеми. Ще се опитам да ви се обадя по телефона този следобед. С най- добри 
пожелания, Гювен

Превод от английски: Зорница Димова


This text in English / Тази статия на английски
Обратно към Съдържанието на български