Фронт за комуникация 2000 книга, “Пресечни точки изток-запад”

art.Politics

Гювен Инджирлиолу, февруари 2001

pope@xurban

www.xurban.net

“Съвременната масова култура е исторически необходима не само като резултат от цялостното обхващане на живота от чудовищните корпорации, а и като следствие от онова, което изглежда пълна противоположност на господстващата днес стандартизация на съзнанието – естетическия субективизъм. Наистина, колкото повече художниците навлизат във вътрешния си свят, толкова повече свикват да изоставят детската игра на имитиране на външната действителност. Но в същото време, разсъждавайки душата, те откриват нови и нови начини да упражняват контрол върху себе си. Като им донесе дори по-голяма свобода и независимост от всичко хетерогенно, техническият прогрес доведе до известна конкретизация, [1] технизация на вътрешното като такова. Колкото по-умело се изразява един художник, толкова по-малко му се налага да “бъде” онова, което изразява, и толкова повече изразеното, даже съдържанието на самата субективност, се превръща в нищо повече от една функция на процеса на производство…”

Теодор Адорно, Minima Moralia, Трета част, 1946 – 1947


Бележки:

[1] reification: букв. превръщане в предмет; във философията, приписване, на една абстрактна идея, на значение свързано с действителен обект – бел. ред.

[2] commodification: превръщане в стока – бел. ред.

Превод от английски: Зорница Димова


This text in English / Тази статия на английски
Обратно към Съдържанието на български