Списание Zet_Mag

http://zetmag.org

Към тези, които още не са разбрали:

Списание Зет_Маг е създадено с цел да предостави свободно място за отразяване на събития от нашия артистичен и обществен живот. То дава възможност за изразяване на мнения по всеки един вълнуващ повод с бързината, която е възможна за Интернет.

Списанието е създадено на основата на желание за сътрудничество и доброволно подпомагане, но не и на задължително споделяне на мнение по всички въпроси, отразени в изданието.

Създаването на мейлинг лист и възможностите на Интернет според нас са предпоставки за свободна дискусия и своевременна ПУБЛИЧНА реакция на събитията, както и съобщаване за нови.

Бихме се радвали да можем да даваме място и на крайни реакции и скандали /ако има такива/.
Чужденци.....? Чужденците са добре дошли, но нека не забравяме че списанието, както и останалите отворени възможности на CTRL_Z са "НИЕ - за - НАС".
Естествено е и да публикуваме материали и на други езици...

Списанието НЯМА ПРЕТЕНЦИИ за обективност, както и за изчерпателност на информацията. По-вярно е да се каже, че списанието е СУБЕКТИВНО и проявява СПЕЦИФИЧЕН ИНТЕРЕС към определени теми и събития, защото всичко, което е написано и публикувано до сега НЕ Е направено ПО ПОРЪЧКА, а e като следствие на :

Това НЕ ОЗНАЧАВА, че ако определено събитие не е включено в изданието според редакторите то не струва.

За да бъде ОТРАЗЕНО събитие в списанието от редакторите - то трябва да е предпоставено от ВСИЧКИТЕ четири условия, изброени по-горе.

За да бъде ВКЛЮЧЕНО определено събитие в списанието е необходимо само да бъдат изпратени материали за него (за предпочитане в дигитален вид на електронната поща на списанието)

За да бъде СЪОБЩЕНО на читателите на списаннието за нов материал или събитие е необходимо този, който изпраща материала да е записан в Мейлинг листа /Elektrik BG/ и да изпрати сам съобщеннието си до всички останали.

За да бъде създаден линк към друг уеб сайт е необходимо:

Към всички обидени:

Господа, имайте предвид медията, в която се развива действието - Т. Е. Всеки един брой е НЕЗАВЪРШЕН и може да се допълва и моделира ДЪЛГО дори ПОСТОЯННО.

Всяка новост може да бъде АНОНСИРАНА в нашия мейлинг лист и така да достигне до всеки един читател.

Поздрави: Боряна-Димитър, Айнщайн III


Обратно към главната странциа