Фронт за комуникация'2000

Пресечни точки: Изток-Запад

/Пресечни точки между изтока и запада в контекста на новата медийна генерация на Балканите/

Новата медийна генерация на Балканите

Фондация "Изкуство днес" за втори път организира международния фестивал "Фронт за комуникация" 2000 /електронно и медийно изкуство/ от 1 юни до 20 юни 2000г. в Центъра за съвременно изкуство, баня "Старинна", Пловдив, България под мотото: Пресечни точки: Изток-Запад /Crossing points: East - West/

/ Пресечни точки между изтока и запада в контекста на новата медийна генерация на Балканите/
/Crossing points between East and West in the context of New Art Media Balkan Generation/

Tеорeтична среща - Група от около 25 медийни артисти, теоретици, куратори и активисти от Англия, Холандия, България, Швейцария, Македония, Румъния, Финландия, Сърбия, Хърватска, Словения, Германия и Нова Зенландия, заявили в пряката си авторска работа интерес и ангажираност към процесите в медийната и визуална култура на Югоизточна Европа, ще бъдат поканени да работят заедно над своите идеи. Да изградят хипотезите си за развитието, възможностите, алтернативите на един общ проект носочен да провокира нашите желания за диалог и взаимно опознаване, с идеята да спомогнем за толерантното преудоляване на реалните граници на нашите културни и политически различия.

С теоретичната среща и работния семинар, CF00 ще предостави поле и възможност за творческа работа, за изграждане на един общт проект от теоретични и критически текстове и малки артистични проекти, обединени в един общ WEB проект, представящ обща концепция за Crossing points: East - West.

Търсенето на конкретни и практически резултати е една от основните стратегии на CF00.

Изложбена част - "Новата медийна генерация на Балканите" - около 15 изявени млади медийни артисти от Югоизточна Европа, чието творчество е пряко свързано с развитието на съвременното медийно и електонно изкуство, както в страните им, така и в международен план, ще бъдат поканени от кураторския екип на CF00, да осъществят свой проект /инсталация/ в пространството на Баня Старинна - Център за съвременно изкуство, Пловдив.

Откриване - 1 Юни 2000.

С изложбената част, CF00 се стреми да провокира вниманието върху неактивираните пластове на недостатъчния взаимен интерес между балканските страни.

Да изгради една по - обща представа за развитието на медийните изкуства в Югоизточна Европа. Общите черти и проблеми, който сближават тази общност от артисти и тенденциите на развитие в изкуството им, са действително много повече обусловени и от твърде близките фактори които са ги изградили като автори и личности.

Очакваме изложбената част да послужи като една от основните отправни точки за теоретичната среща на проекта CF00. Да провокира открита дискусия по проблемите на новата медийна култура в региона, с желание за изкраждането на по-тесни връзки между артисти и теоретици.

СF00 се интересува от пресечните точки в медийната култура и информационния поток на мрежата, които създават предпоставки за зближаване на общността от медийни артисти на Балканите и Европа. Пресечните точки: на реалността с интерактивността на мрежата, на историята със утопията, на държавата и етничската ощност, на личното с общественото, на телесното с технологичното, на културата с политиката, на комерсиално и некомерсиално, на локално и трансгранично, на две епохи, на странната симбиоза от минало, настояще и бъдеще, която ни предоставя за осмисляне нулевото време на 2000 година, пред предизвикателството на новия век и нашето желание.

СF00 си поставя за цел да стимулира обмена на идеи и партнъорство между медийни артисти, куратори, теоретици и активисти от Балканите и Европа, в търсенето на пресечните точки между нашите култури, да открием тези пресечни точки, този общ език в изкуството и медийните практики, без същевременно да се опитваме да заличим богатсвото от културни и етнически различия между всички нас.

СF00 същевременно ще се акцентира и върху сродните интереси и проблеми на медийното общество в младите балкански демокраций, защото историческата и политическа памет, е един от основните двигатели, определящи междунационалните и етнически взаимоотношения тук на Балканите, но ние се надяваме, че имаме нова стратегия в лицето на медийната култура.

Смятаме, че риализирането на новото издание на проекта CF00 ще е много важно и за българската медийна култура, която определено започна да се развива в последните няколко години, но с твърде крехката си възраст се нуждае от по-ясна концепция, позиция и подкрепа.

CFront 2000

Главен организатор: Фондация "Изкуство днес" /Art Today Foundation/
Куратори: Емил Миразчиев, Димитрина Севова.
co-curator: Honor Harger (Нова Зенландия):
Организационен комитет: Емил Миразчиев, Димитрина Севова, Надя Генова, Моника Роменска


Обратно към главната странциа