Калин Серапионов

Джаги видео, 2000

Видео инсталация

Видеото представлява заснето отгоре изображение на футболна маса за игра - "джаги". Кадърът обхваща изцяло масата като крайщата и съвпадат плътно с рамката на кадъра. Камерата е статична, тя наблюдава единствено играта, движението на пласмасовите фигурки и отиграването на топчето. В кадъра не влизат играещите.

Изображението се прожектира посредством горна прожекция върху екран който обхваща целият под на помещението. Екранът е отклонен от хоризонталата на пода - при входа той е на основата, а срещуположната на входа страна е повдигната нагоре, на ъгъл 25-30° градуса.

Пространството е част от инсталацията. Характерът му се променя чрез визията. Повдигнатият екран - основата, след което движението на джагите и разиграването на топчето между четирите стени на помещението.

Оригиналът е заснет на DV. Дублиран е на VHS за инсталацията. Използван е оригиналният звук от играта. Времетраене - 60 мин (looped).


Обратно към главната странциа